Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

Tom & Jerry teaches us.

Some relationships are like Tom and Jerry. They tease and irritate each other, knock each other down, but can’t live without each other.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου